Посјетите посјетиоце из Индонезије

29. фебруара 2016. године посјетили су нашу компанију купци из Индонезије. Корисници су нас посетили да сазнају више о снагу наше компаније, производној технологији и капацитету наше машине за пјескарење.

Наше предузеће техничко особље и продајно особље топло примају купце и имају детаљну комуникацију са купцима за техничке параметре и продају машине за пјескарење. Потом су купци посетили нашу производну радионицу машине за пјескарење, говоре високо о статусу производње наше компаније, производним капацитетима, квалитету производа и техничком нивоу.

Путем ове посете, остварили смо намјеру сарадње, корисници Индонезије одмах су распоредили плаћање опреме. Истовремено, купац је рекао да им је драго што смо посетили нашу компанију, захваљујући нашем топлом и пажљивом пријему, оставили дубљи утисак на добро радно окружење наше компаније, уредан производни процес, строгу контролу квалитета и најновију технологију.