Утицај на факторе снаге пескарења

Прво, величина пескарења: Генерално, што је веће пескирање веће, то је већа кинетичка енергија удара, а иако је интензитет минирања већи, стопа покривености минирања ће се смањити. Због тога је неопходно користити што је могуће мање минирање, истовремено обезбеђујући снагу минирања. Међутим, такође је потребно сагледати облик дела како би се спречило његово ограничавање.

Тврдоћа другог пескарења: Ако је тврдоћа пескарења већа од тврдоће дела, тада ће се његова вредност тврдоће променити, али то неће утицати на снагу пескарења. Супротно томе, ако је тврдоћа пескарења мања од тврдоће дела. Ако се тврдоћа пескарења смањи, смањиће се и снага пескарења.

Трећа брзина минирања: ако повећамо брзину минирања, тада ће се снага пескарења сигурно повећати, али у исто време вероватно ће повећати штету од минирања, па бисмо између два За тачку равнотеже користите одговарајућу брзину пескарења и такође имајте добар ефекат минирања.